7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guide Eggan

Eggan

Eggan er ett spennende vald som inneholder fiskeplasser som fungerer bra på de fleste vannføringer. For meg blir det naturlig å dele valdet inn i 3 deler.

-        I øvre grense på nordsia av elva finner man en fin innstrøm som går inn i en dyp høl(bruahølen). En skikkelig hotspot når elva er lita og varm. Beste tipset jeg kan gi er å starte helt oppe ved grensepålen med korte kast og holde en lav profil da fisken står nærme land.

-        Øvre grense søndre bredd starter i nedre del av bruahølen. Bra plass på stor Junielv, da man har et langt stryk som ender her. Strekket fra utstrømmen av bruahølen ned mot hvor elva deler seg er et meget bra stykke elv litt uti sesongen, spesielt området hvor elva gjør en 90 grader sving(nordre bredd) holder bra med fisk. Fisker best på medium til lav vannføring, gjerne med flyteline og lange tverrstrømkast, da det er grunt der.

-        Ved ”skjepphaugbrua” ligger det en spennende høl med flere standplasser. Fisker bra på alle vannføringer, men aller best på medium til høy vannføring. Standplassene flytter seg nedover i hølen jo mer vann det er. Øvre del er kjempefin med fluestang, mens området irundt brua byr på litt mer utfordringer. Men spesielt på flomelv bør man absolutt prøve der. Med sluk om ikke annet ;)

Vil heller ikke utelukke strekkene ved de to øyene på valdet, spesielt ved lav vannføring finner man flere spennende ”lommer” i strømmene der.