7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guide Fannrem 1

Guide Fannrem1 og Gjelørene

Denne hølen er den nederste hølen i Orkla som ikke er berørt av tidevannet. Helt nederst kan hastigheten på vannet bli noe roligere på høy flo. Denne hølen er en meget lettfisket høl fra topp til bunn. Enkelt å vade og god plass til baksleng for fluefiskeren. Ettersom dette er det første valdet tidevannet ikke når vil det ofte komme ganske konsentrert med fisk i samband med tidevannet. Derimot på stor vannstand vil det komme fisk hele tiden. Serlig den store fisken har en tendens til å gå på elven og man må være på plass da den kommer for å ha størst mulighet. Litt utpå sesongen og serlig da på lav vannstand vil det stoppe opp litt mer fisk her. Da serlig smålaks og mellomlaks. Treffer man riktig her på lav vannstand når det samler seg mye fisk i innstrømmen kan man ha et skikkelig drømmefiske. Fisken kan komme på hele bredden her så ofte er det smart å ikke vade så mye for å få bra sving på redskapen over alle standplassene. Området like nedenfor gapahuken har noen steiner i strømmen mot andre siden og kan være en hot huggplass. Det samme gjelder innstrømmen der hølen blir dypere.