7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guide Kløvsteinshølen øvre og nedre

Guide Kløvsteinshølen

Kløvsteinshølen deles i to deler, nedre og øvre. Vil i denne beskrivelsen beskrive begge plassene.

Øvre Kløvsteinshølen er en fluefiskers drøm med svak innersving og fin strøm som gjør at den er veldig lettfisket fra topp til bunn.
Her er det bare å kaste ut fluen så lang man kan og la strømmen gjøre mesteparten av jobben. Øvre kløvsteinshølen fisker best på liten til middels vannstand.
Da elven blir liten og varm vil ofte fisken som står lengre ned i selve hølen trekke opp i strømmen for mere oksigenrikt vann. hølen fisker godt fra slutten av "øya" på andre siden og ned til grensen ved ledningen.
I området rett ut for gapahuken ovenfor ledningen pleier det ofte å være en god huggplass. Her kan man treffe å få fisk på hele strekningen da det går fisk. Serlig giftig fiske her etter solen har forlatt fisken og fisk som har stått nedefor bjørset og i dypet i bjørsetdammen og nedre kløvsteinshølen starter å vandre igjen. det finnes noen steiner som er gode standplasser men bunnen her er ganske fin og derfor også en høl som fungerer godt for mark og slukfiske også.

Nedre Kløvsteinshølen er en dyp klassisk laksehøl med innstrøm ned i selve hølen. For fluefiske krever denne hølen gode ferdigheter serlig på middels og lav vannstand. Det blir et stillestående parti midt på hølen som det kan være vanskelig å få trekk igjennom på lav vann. Derimot på høyt vann fisker denne hølen meget bra med flue også. På normal vannstand vil nok sluk og markfiskere finne seg best til rette her.
Denne hølen er kjent for å holde stor fisk og de kan tas på hele strekningen. Det kan gå fisk på hele bredden her men ofte kommer fisken i strømkanten og mot berget på andre siden. På stor elv kommer fisken også nærmere land på siden man fisker. På innsiden av strømkanten midt ut for berget ligger noen store steiner som stort settt bestandig holder fisk. Det samme i strømkanten like nedenfor der berget slutter på andre siden.