7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guide Ramloan

Ramloan

 

Ramloan

Ramloan har en spennende beliggenhet, det ligger nemlig i bunnen av ett langt og viltert stryk. Må også nevnes at det ligger nedstrøms ett av de kjente oppgangshindrene ”pollen”.

-        Fra øvre grense ned mot jordhølen er det bra fall på elva og på liten vannføring finner man flere spennende lommer og kanter på dette strekket.

-        Jordhølen fisker bra på alle vannføringer, da det er ved nevnte plass att det lange stryket flater ut. Selve fisket fra Ramloan sin bredd må betraktes som stasjonært, men med litt kreativitet og god kasteteknikk så når man flere standplasser.

-        Midtpartiet (mellom jordhølen og nederste gapahuk) er et fint strekk med flere standplasser. Spesielt på lav vannstand bør man legge ned tid der. Pass på å få fisket agnet inn til bredden, da flere standplasser befinner seg der.

-        Hølen ved nederste gapahuk fisker bra både på lav og høy vannføring. Øvre del (fra gapahuk og oppover) best på lav vannstand, mens nedre del er bra på høyere vannføring.

-        Ved nedre grense ligger det en stor stein og i dette området står det ofte fisk. Spesielt seine augustkvelder kan være spennende der, da det er et bra gyteområde.