7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guide Stavne UV

Stavne Uv

Stavne Uv

Sone1 er et veldig lettfisket strekke som holder mye fisk fra medio Juli og ut sesongen. Fisker best på lav til medium vannstand, men man kan ha lykken med seg på høyere vannføring også. Spesielt inn mot sørbredden.

Verdt å nevne kan være å prøve noen kast på nordsia av elva, da spesielt i strømmen ut for fiskehytta og i strømmen ca 200 m lenger ned

Sone 2

Sone 2 er den sonen som er mest tolerang på vannstander, forutsatt at du ikke er ”allergisk” mot sluk,mark,wobbler og lignende.

Hølen ved stamnesbrua er en skikkelig hotspot på stor brun elv. Da kan det stå laks i nesten hele hølen, men de sikreste er inn mot egen bredd. Ligger flere store steiner nærme land nedover hølen, så her gjelder det å få fisket helt inn.

Tynnhølen fisker bra både på høy og lav vannstand fra SU sida.

På lav vannføring kan man tydelig se ett ”søkk” i innstrømmen til hølen og i det området er det ofte giftig. På høy vannføring så er det strømkanten og ned mot brekket man får fisket best fra SU sida. Et kjempetips: minimal vading.

Nedstrøms tynnhølen setter vannet fart og ender opp i en liten høl. Øvre del fisker bra på liten vannføring, mens ned mot der elva deler seg kan også være en ”lurplass” på høyere vannføring.

Nederste aktuelle plass på sonen er hvor elva blir til ett løp igjen (fossmohølen). En kombinasjon av lita elv, mye bly og mark kan være en skikkelig killer i øvre del av denne hølen.

Sone 3

Bergsbruhølen er også et meget lettfisket strekke. Fisker bra på alle vannføringer, men best på lav til medium vannføring. Det ligger standplasser på rekke og rad ned hele strekket. Skal jeg gi et konkret tips så må det være å få fisket så langt ned man greier å vade spesielt hvis det er litt vann i elva. Nedre del av hølen holder hvert år grov laks.