7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Guidetjenester

Guide

Orklaguidens tilleggstjenester - startguiding, fiskeravgift, m.m

 

TILLEGGSTJENESTER 

Orklaguiden kan, i tillegg til fiske og overnatting, tilby flere tjenester - de fleste relatert til fiske, men etter hvert kommer det også andre tilbud. De fleste av disse tilleggstjenestene vil det være mulig å bestille direkte via internett, men andre må avtales i hvert enkelt tilfelle. Tenker her bl.a. på ulike former for bevertning, kurs i fluefiske, etc.. Alle priser er oppgitt i NOK (Norske kroner).

Produkt Beskrivelse/kommentar
Pris
Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom Gir rett til avbestilling av reise når det er mindre enn 60 dager til ankomst hvis det inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskader eller død hos noen av reisedeltagerne selv, i hans/ hennes/ deres husstand eller nærmeste familie, som hindrer eller gjør det uforsvarlig for den/de reisende å gjennomføre reisen. For mer detaljer viser vi til våre Kjøpsvilkår.
175,-
Startguiding Omvisning på vald/fiskestrekning av kjentmann - dekker inntil 2 timer. Må avtales/bestilles på forhånd
750,-
Fiskeguide/ ghillie - 1/2 dag Kjentmann/erfaren fisker. Inntil 4 timer. Må avtales/bestilles på forhånd
1.300,-
Fiskeguide/ ghillie - 1 dag Kjentmann/erfaren fisker. Inntil 8 timer. Må avtales/bestilles på forhånd
2.500,-
Fiskeguide/ ghillie - pr. time Kjentmann/erfaren fisker pr. påbegynt time ut over ovenstående.
350,-
Fiskeguide/ ghillie Hovedvaldet & Kanalhølen Kjentmann/erfaren fisker pr. time
500,-
Fluefiskekurs 1-2 deltagere Fluefiskeintruktør pr. time for kurs av 1-2 personer. Kurset holdes på valdet der deltagerne selv fisker. Må avtales/bestilles på forhånd.
550,-
Fluefiskekurs 3 deltagere Fluefiskeintruktør pr. time for kurs av 3 personer. Kurset holdes på valdet der deltagerne selv fisker. Må avtales/bestilles på forhånd.
650,-
Fluefiskekurs 4-5 deltagere Tillegg pr. time/deltager ut over 3 deltagere. Kurset holdes på valdet der deltagerne selv fisker. Må avtales/bestilles på forhånd.
175,-
Fiskeravgift til Staten Fiskeravgift må løses når det skal fiskes etter anadrom laksefiske (laks, sjøørret og sjørøye) i norske elver. 
 

© Orklaguiden AS 2011