7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Eggan

Eggan Vald

Eggan Vald

I Rennebu, like nedenfor kommunesentret Berkåk og E6 (ca. 3 km), ligger Eggan Vald. Valdet er godt og vel 1 kilometer langt, og øvre halvdel av valdet kan fiskes fra begge elvebredder. Man har med andre ord ca. 1,4 km elvebredd til disposisjon.

Her selges kun 4 kort pr. døgn, + 1 grunneierekort, hvilket til sammen gir 5 kort/stenger pr. døgn.Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så vel mark som sluk og flue, og det burde kunne falle i smak hos de fleste fiskere.

Valdet fremstår som rimelig lettfisket, og det vil alltid finnes plasser på strekningen som fisker godt stort sett uavhengig av vannføring.

Eggan starter øverst like ved det gamle brukaret oppstrøms Bruahølen - hvor den første brua over Orkla i Rennebu ble bygget (restene av brukaret er ennå godt synlig på naboeiendommen) - og denne hølen er vel kjent som en god fiskeplass. Elva er ikke særlig bred øverst, men den vider seg etter hvert ut før den ender opp i stryket ut av selve hølen. Dette stryket er delt av en øy, og på lav til middels vannføring går fisken stort sett uten unntak i det søndre løpet. På høy vannføring kan det gå en del fisk i det nordre løpet. Nederst i Bruahølen og øverst på øya gikk den gamle vadestedet over elva, og her har det vært en gammel demning som ble bygget i forbindelse med gruvedriften i området. Det finnes fortsatt en kanal med bunn av treverk som sannsyligvis hadde som formål å lede fisken trygt og problemfritt forbi den lille demningen. Ved utløpet av denne kanalen finner man en riktig fin fiskeplass.

 

Nedre del av Eggan Vald sett fra nord mot Skuggvika. Valdets nedre grense markert med rød strek. (Foto: A. Hamstad)

Videre nedover mot Skjepphaugbrua er elva relativt dyp, og den renner med god fart nedover mot den brede hølen like nedstrøms brua. Her er elva relativt stilleflytende et lite stykke, men så går hovedløpet over i et stryk der elva gjør en krapp sving mot syd innover mot Skuggvika, før den igjen tørner mot nord og går over i et rimelig friskt stryk. Her finnes det flere fine småhøler som fisken benytter seg av på sin tur oppover elva.
390

Like oppstrøms Skjepphaugbrua ligger det også en trivelig gapahuk på elvebredden, og valdet er lett tilgjengelig fra parkeringsplassen like ved brua. For å komme til på valdets øvre og nordre bredd, vil det være skiltet sti ned til elva. Her går man forøvrig på den gamle kongeveien som gikk gjennom dalen.

IMG 5964

Se ledige kort på eggan under linken booking i hovedmenyen

Priser  - Eggan vald
Periode    
01.06.-31.08..
Pr. døgn / pers. (uke)    


280,- (1.925,-)

IMG 5970