7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Elahølen

Elahølen

Elahølen ligger i Elvadalen i Orkdal kommune ca. 4 km oppstrøms Svorkmo. Her kan vi nå tilby fiske på en ca. 500 meter lang strekning variert strekning.

Valdet fiskes kun fra vestre elvebredd, og det selges 4 kort/stenger pr. døgn. Motfiske forekommer med alle typer redskap fra øvre del av Svinsøya, et velkjent vald som i dag selges via MJFL.

Elahølen kan fiskes med alle typer lovlig redskap, og kanskje særlig fluefiskeren vil finne valdet interessant. Dette skyldes i hovedsak at det er godt drag i elva over hele strekningen, og en rekke større og mindre høler byr på spennende utfordringer. Behovet for å vade er lite, og elvebunnen består av rullestein. Vading bør derfor - som vanlig - utøves med forsiktighet, særlig på nedre halvdel av valdet der strømmen stedvis er stri.

Valdet er lett tigjengelig fra RV 701, og man parkerer ved veien på parkeringsplass like sør for industriområdet. Herfra går det sti ned mot midten av valdet.

Øvre tredjedel av valdet byr på en relativt bred og ikke særlig dyp høl der det finnes flere hvile-/standplasser for fisk. Videre på de to nedre tredjedeler smalner elveløpet, hastighetern på vannet øker og små høler ligger på rekke og rad ned mot nedre grense. Dette området sies å skulle fiske brukbart på lav vannføring, hvilket er naturlig da vannet i slike områder er langt friskere enn hva tilfellet er i stille partier.

Se ledige kort under booking i hovedmenyen

Elahølen - Priser   

4 kort/stenger pr. døgn. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer med alle typre redskap. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06. - 05.06.
05.06. - 31.08
Pr. døgn/ stang (uke)
450,-
300,- (2.100,-)