7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Haugen og Rise

Haugen og Rise

I Rennebu like nord for tettstedet Voll og Rennebu Kirke, på vestsiden av Orkla ligger Haugen og Rise gårdene. De to valdene som tilhører disse gårdene har nå slått seg sammen og tilbyr fiske på en samlet strekning på ca. 1,7 km. Det selges 5 kort pr. døgn + et grunneierkort, hvilket gir totalt 6 kort på valdet. Grunneierkortet kan leies på forespørsel til ordinær pris, hvis man ønsker å ha valdet for seg selv.

Valdet kan fiskes med alle typer lovlig redskap, såvel mark som sluk og flue. Strekningen er stort sett lettfisket, og det er ikke behov for utstrakt vading ved normal vannføring. Elvebunnen består stort sett av grus og småstein.

Det er nok fluefiskeren som kanskje vil finne valdet mest interessant, blant annet fordi det er godt drag i elva stort sett over hele valdet. Unntaket er den øverste fjerdedelen av strekningen som er relativt bred og stilleflytende. Dette området kan imidlertid i perioder by på riktig godt ørretfiske, og tørrfluefiske etter grovvokst elveørret er slett ikke å forakte. På nedre tre-fjerdedel av valdet er elveløpet relativt bredt og grunt med jevn bunn, og dette fremstår nok i stor grad som en transportstrekning. Helt nederst på valdet ligger imidlertid en fin høl der særlig mark- og slukfiskeren vil kunne finne seg godt til rette.

Øvre halvdel av Haugen vald sett fra vest mot øst (riksveisiden). Foto: A. HamstadHaugen og Rise grenser oppstrøms mot Nesjan Vald, og det er, som nevnt, bredt og stilleflytende i starten. For den som ønsker å forsøke seg på sjøørreten så er denne delen av valdet et riktig godt alternativ. Særlig når det lir litt utpå sommeren. Etter hvert smalner elveløpet inn, og djupåra blir mer markert inn mot østbredden av elven. På andre fjerdepart av valdet ligger "Kotthølen", og den fiskes enkelt og greit fra denne siden av elven. Det er lett vadbart i området, og det er ikke behov for særlig lange kast. Nedenfor "Kotthølen" dreier elva svakt mot nordvest, og det er fortsatt godt drag i elva. Her, like nedenfor midten av valdet, finner man selve "Rishølen".

Øvre halvdel av Rise Vald. Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: A.Hamstad.I "Rishølen er det i tillegg til naturlige standplasser, utlagt steiner som nå ser ut til å fungere godt som stand-/hvileplasser for fisken. Videre har elva i årene etter utbyggingen lagt seg stadig mer mot den østre elvebredden, og djupåra har blitt mer markert. Der det før var bred og relativt stilleflytende, dyp elv, er det nå en lang grus-/steinbanke som gjør det enkelt tilgjengelig å fiske fra denne siden. Videre har draget i vannet har blitt betydelig bedret. Denne øra gjør sitt til at de fleste fluefiskere, uansett ferdighetsnivå, vil kunne få rullet ut snøret på skikkelig vis, samt få god fart på flua.

Videre nedover ble det sommeren 2003 laget en elveforbygning (vises ikke på bildet da denne ligger innunder den bratte bakken ned mot elva - fra steinøra og nedover) som har gjort sitt til at et tidligere nærmest ufiskbart område nå har blitt enkelt tilgjengelig. Helt nederst, der elveforbygningen slutter ved utløpet av en liten bekk, vider elva seg ut igjen. Her ved "Bekkøset" starter det en høl som har vært godt kjent for mange fiskere gjennom lange tider, og som fortsatt er en god fiskeplass.

Nedre del av Rise Vald. Nedre grense markert med rød strek. Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: A. HamstadHaugen og Rise kan fiskes ved de fleste vannføringer, men er kanskje best på fra middels til lav vannføring. Det er imidlertid vel verdt å forsøke "Kotthølen" på høy vannføring da det ofte står større fisk i dette området. Da kan laksen gå helt inntil land også på Haugen og Risesiden, og den kan da ta agnet helt inntil "landtorva". Deler av valdet kan, som nevnt, by på gode forhold for ørretfiske når det drar seg til litt ut på sesongen, og den som ønsker å friste lykken med små, svarte fluer ut over mørke augustnetter kan nok få mange fine opplevelser her på Haugen og Rise Vald. Valdet er som sagt både lettvadet og -fisket, og det er kun en kort spasertur ned til elven fra nærmeste parkeringsplass.

Det ligger i dag to gapahuker på valdet, som begge gir ly for vær og vind samt hvile for trøtte fiskerrygger. En ved "Kotthølen" og en helt nederst på valdet ved "Bekkøset". Det er også planlagt en gapahuk like nedenfor midten av valdet ved "Rishølen". Når denne er på plass behøver man ikke å stresse opp og ned langs elvebredden for å finne skjul eller hvile. Det forkommer motfiske med alle typer lovlig redskap, men utvises det vett og forstand samt god "sportsfiskerskikk" så skulle ikke det by på noen problemer overhode.

Se ledige kort under booking i hovedmenyen

Priser  - Haugen og Rise

Maks 5 kort pr. døgn + 1 grunneierkort = 6 kort. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06.-31.08.
Pr. døgn / pers. (uke)
285,- (1.995,-)