7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Hoel

Hoel Vald

Sommeren 2003 ble Hoel vald gjort tilgjengelig for fiskekortsalg. Et gammelt og meget tradisjonsrikt vald i Rennebu er dermed tilbake på banen igjen. Hoel Vald er et av de mange valdene i bygda som virkelig har historisk sus over seg.

Strekningen ble utleid til engelske lakselorder i perioden fra 1871 til omkring 1920, og senere til Orkla Gruver frem til 1948. Etter dette har det ikke vært kommersiell, samlet utleie av valdet før i 2003.

Valdet ligger på vestsiden av Orkla, ca. 8 km nord for Berkåk og E-6, og det er ca. 2 km langt. Øvre grense er ca. 200 meter oppstrøms Stamnesbrua, hvor det grenser det mot Stavne Uv 1. Valdet strekker seg videre herfra og helt ned til Rokkones Vald ved Bergsbruhølen. Med andre ord;.det er det snakk om lang, variert, og rimelig lettfisket strekning der det stort sett uansett vannføring finnes høler og steder som fisker godt. Det er en begrensing på 10 stenger/kort på valdet. Av disse er 2 kort/ stenger forbeholdt elveierne, mens 8 kort/stenger pr. døgn selges fritt.

De øverste meterne av valdet - Stamneshølen - har en til dels meget bratt elvebredd, og elva er relativt dyp og stilleflytende. Dette området er normalt sett en skikkelig "hotspot" på stor og brun elv, og det passer nok best for sluk- og markfiske.

Nedre del av Stamneshølen, samt Tynnhølen og bielva Tynna. Foto. A.HamstadVidere fra Stamneshølen - hvor det for øvrig ligger en stor gapahuk på elvebredden - skyter elva fart, og man går over i et fint strømparti som etter hvert ender opp i Tynnhølen. Her, ved utløpet av den lille bielva Tynna, vil nok mange fluefiskere finne seg meget vel til rette.

Tynnhølen øverst i bildet ender opp "Uti øyain". Sett fra østsiden. Foto: A. HamstadFra Tynnhølen går det i viltre stryk nedover mot den delen av valdet som lokalt benevnes som "Uti øyain".. Etter kraftutbyggingen, samt "Tynnaflommen" på 1990-tallet har elva endret seg en del i dette partiet. I all hovedsak har den blitt smalere og litt mer hurtigflytende. Her vil nok mang en fluefisker glise bredt, men også brukere av andre typer redskap vil trives her.

Svingen ned mot Bergsbruhølen, og Nørgard Hol. Foto: A. HamstadPå nedre tredjedel av valdet ned mot Bergsbruhølen er det også en rekke fine partier som relativt lettfisket fra "Hoelsia" av elven. Elva blir litt bredere, men fortsatt er det god fart og godt drag i vannet. Det blir imidlertid etter hvert en brattere skråning ned mot elva, og djupåra dreier inn mot bredden man fisker fra. Dette gjør at man nok må betrakte nedre del som litt mer krevende rent fisketeknisk, men man bør absolutt ikke hoppe over denne delen av valdet. Det er nemlig vel verdt å fiske også dette partiet, da det finnes en rekke sikre stanplasser for fisk på denne delen av valdet. Bergsbruhølen har alltid vært kjent som en god fiskeplass, og det er god grunn til å anta at det også i fremtiden vil komme friske figheter mellom laks og sportsfisker her.

Bergsbruholen. Nedre grense mot Rokkones er markert med rød strek. Foto: A. HamstadHoel vald er, som nevnt innledningsvis, ikke spesielt kritisk for vannføring, og det vil alltid finnes plasser på valdet som fisker godt uavhengig av om man har lav, middels eller høy vannføring. Valdet passer for, og kan fiskes med alle typer redskap. Det forgår motfiske med alle typer redskap fra Stavne-Uv.

På valdet finnes det i dag tre gapahuker. En like nedstrøms Stamnesbrua, en like oppstrøms utløpet av Tynna, og en "Uti øyan" like nedenfor midten av valdet. Ved alle sammen finnes det utedo. Adkomsten til valdet må betraktes som svært god, og etter Stamnesbrua er det skiltet parkering flere steder langs valdet.

Se ledige kort under booking i hovedmenyen

Priser  - Hoel Vald

8 kort pr. døgn + 2 grunneierkort = totalt 10 kort/stenger. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer fra Stavne-Uv med alle typer redskap. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06.-31.08..
Pr. døgn / pers. (uke)
285,- (1.995,-)