7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Kanalhølen

Kanalhølen

Kanalhølen ligger ca. 18 km sør for Orkanger ved Svorkmo i Orkdal. Valdet er ca 1100 meter langt med fiske på begge sider. Kanalhølen har lett ankomst med bil, du kan parkere like ved de beste fiskeplassene..

Valdet har en naturlig inndeling i tre adskilte høler. Øverst nedenfor brua, som er grensen for valdet, ligger Stasjonshølen. I midten ligger Kanalhølen og nederst ligger Skolehølen.

Stasjonshølen starter med et stryk som går over i en slak venstresving inn i en rolig høl. Kulpen fiskes fra vestsiden. Strømmen er relativt slak gjennom svingen. Raskest går det helt mot steinsettingen på motsatt bredde, og det er her laksen står på normal og liten vannføring. I innersvingen er det en ør. Hølen er som skapt for fiske og for kasteinstruksjon. Det er en flott gapahuk i forbindelse med hølen. Brekket mot kanalhølen kan også være en giftig fiskeplass.

Kanalhølen har fått sitt navn etter sideelva Svorka som renner ut i kulpen på dette stedet. Elva har her en fin innstrøm i en dyp stor rolig høl. Kulpen fiskes fra vestsiden. Et meget godt fluestryk som fiskes godt både på stor og liten vannstand. Fisken bare flytter posisjon. Ved hølen ligger en gapahuk. På brekket i Kanalhølen kan man observere laksen når den passerer på veg opp i hølen.

Skolehølen har et fantastisk innos etter et kort stryk fra Kanalhølen. Vannet renner her inn i ei renne som fiskes best fra østsiden. Adkomsten dit skjer fra robåt over nedre del av Kanalhølen. Hølen er lettfisket og er et typiskt stoppested for storlaks. Vannstanden bestemmer lengden på fiskestrekket nedenfor innoset, men renna vil være giftig uansett vannstand grunnet alle sine standplasser. Vestsiden av Skolehølen er et meget bra sted for den mer erfarne fiskeren. I tidlig juni med synkeline og lange nedstrømskast er dette en meget bra storlakseplass. Brekket i Skolehølen er en plass hvor laksen ofte stopper opp på vei oppover i vassdraget. Det er også et meget bra sted for fiske etter sjøørret når mørket faller på.

Valdet har fiskemessig en naturlig inndeling i vestsiden Stasjonshølen, vestsiden Kanalhølen og østsiden Skolehølen.

Kortet gjelder for første dato på bookingen men man må likevel velge avreise dag dagen etter da vårt bookingsystem ikke tar høyde for halvdøgnskort.

Ønsker man guide/kjentmann, så kan dette leies, men må bestilles god tid i forveien da tilgangen på kjentmenn er begrenset. Vi anbefaler absolutt å leie en av de lokalkjente fiskerne for en introduksjon på valdet. Et så vidt variert vald med uliek høler og standplasser lærer man ikke å kjenne på en dag, eller en uke, for den saks skyld. Det kan derfor være lurt å legge i litt ekstra penger i en kjentmann da dette kan være nøkkelen til suksess i elva.

Se ledige kort under booking i hovedmenyen

Kanalhølen - Priser     

Det selges nå 4 halvdøgnskort i august på Stasjonshølen og Kanalhølen pris pr stang er kr 300,-

Skolehølen kan bookes eksklusivt ved direkte kontakt. kr 1800,-