7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Rokkones

Rokkones Fellesfiske

Valdet Rokkones Fellesfiske har i generasjoner vært kjent for å kunne tilby et godt laksefiske i de midtre deler av Orklas lakseførende strekning i Rennebu. Allerede på slutten av 1800-tallet hadde engelske laksefiskere oppdaget denne strekningen, og fra da av og ut over i begynnelsen på 1900-tallet hadde de engelske "lakselordene" fast tilhold her, samt på andre vald i Rennebu. Historien kan fortelle om gode fangster også på denne tiden.

Rokkones Fellesfiske ligger på vestsiden av Orkla, omtrent midt mellom tettstedene Stamnan og Voll (Voll kan ses omtrent midt på bildet), ca. 13 km fra E-6 og Berkåk, kommunesenteret i Rennebu.

Valdet er totalt ca. 1.100 meter langt og er godt egnet for fluefiske, men også andre typer redskap kan benyttes. Valdet er lettfisket, og det er enkelt å vade langs hele strekningen. Det foregår motfiske fra valdet Voll & Moan Sone A med alle typer redskap, men mest med flue. Det presiseres at begge disse valdene kan leies samlet, og fiskeren(e) kan da selv bestemme hvilken redskap det skal fiskes med - naturligvis innenfor de gjeldene generelle regler for fiske i Orkla. Klikk her og få opp et utsnitt som viser hele strekningen (grenser markert med rødt).

Valdet er naturlig oppdelt i tre ulike høler og det er begrenset kortsalg med maks. 5 kort pr. døgn. Nedenfor står det en liten beskrivelse av valdet og de ulike hølene.

Norstugguhølen (Rundhølen eller Hovenghølen)
Norstugguhølen sett fra nordøst. Foto: A. HamstadLykkelig ung fisker med sin førest laks noensinne. Fisken ble fanget like nestrøms Norstugguhølen i august 2001. Foto: K.O.MærkValdet starter på motsatt elvebredd i forhold til der RV 700 så vidt "presser" seg forbi Bergsbruberga og Orkla. Valdet starter i nedre del av Bergsbruhølen der elva, etter et relativt rolig og dypt parti, renner over en brottkant, ned et lite strykparti for så å ende opp i Norstugguhølen. Dette er en høl som er kjent for gode fangster og som ofte er et sikkert sted å treffe på storlaks. Mange fiskere har forelsket seg i denne hølen i og med at den er lettfisket og brukbar for alle typer redskap. Innen sportsfiskermiljøet er denne hølen ofte kalt "Rundhølen", hvilket skulle gi en god pekepinn på hvordan hølen ser ut. Fra motsatt elvebredd (Voll & Moan sone A) er denne hølen kalt Hovenghølen. Her oppe er det nå bygd en ny gapahuk, hvilket gjør det langt mer komfortabelt å oppholde seg øverst på valdet. Man finner nå ly for mesteparten av de krumspring Trønderske værguder kan by på sommerstid, og man slipper å gå helt ned til hytta nederst på valdet for å få tak over hodet.

Kongensøya (Svingen)
Etter vel 500 meter nedstrøms valdets øvre grense, nedstrøms Nordstugguhølen dreier elveløpet i en sving mot vest i et relativt hurtigflytende strykparti, der djupåra ligger mot østbredden. Øverst er denne strekningen relativt grunn, men etter svingen roer det seg ned i et dypere og bredere elveløp. Hvorfor dette området har fått et så vidt "royalt" navn som Kongensøya vites ikke, men denne delen av valdet er spennende og variert med en rekke standplasser for fisk. Kanskje henviser navnet til at det i gamle dager var et mer enn rimelig godt fiske i området? Her nede ligger også den lille fiskerhytta som kan disponeres av valdets gjester (bildet til venstre).

Rokkohølen
Fiskerhytta ved elvebredden sett fra Voll og Moan sone A. Foto: Karl O. MærkDe siste 300 meter av valdet benevnes som Rokkohølen. Øvre del av denne strekningen er relativt rolig, men med godt drag i vannet, og selve hølen går over i et hurtigflytende stryk mot valdets nedre grense. Selve hølen ligger ved utløpet av bekken Rukku, og er relativt dyp med litt spesielle strømforhold. Fra gammelt av er denne hølen kjent som en meget god fiskeplass.

Adkomsten ned til elven foregår til fots langs avlingsveiene fra de enkelte gårdsbruk. Det er skiltet parkeringsplasser ved de enkelte gårdstun, og det er aldri mer enn 3- 400 meter å gå ned til elvebredden. Langs elvebredden er det meget lett adkomst. En liten tømmerhytte kan disponeres på forespørsel av fiskerene til hvile og ly ved dårlig vær. Nøkkel fås hos på Ramstad Gård. Aktuelle overnattingstilbud er hyttene på Hoff ca. 1,7 km nedstrøms valdet. Det er også kun 5-6 minutters biltur til Litjstuggu på Søgard Hoel, Litjstuggu på Hårstad og "Bakkin" på Voll, samt en rekke andre gode overnattingstilbud i området - alle innefor akseptabel kjøravstand.

Rokkones Fellesfiske - priser  

Maks 5 kort pr. døgn. Det disponeres ett grunneierkort på strekningen.
Alle typer redskap. Motfiske fra Voll & Moan sone A. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06.-31.08.
Pr. døgn / pers.
285,-
Pr. uke / pers.
1.995,-
Pr uke - alle kort

9.975,-