7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Stavne Uv

Stavne Uv

Spennende vald som tilbyr laksefiske på ca. 4 kilometer elvebredd - derav ca. 1/3 del av valdet fra begge bredder. Stavne - Uv starter ca. 8 kilometer nordvest for Berkåk, like ved tettstedet Stamnan og de fra riksveien lett synlige Vasetberga, og strekker seg ca. 3 kilometer nedover Orkla før det ender opp ved utløpet av Bergsbruhølen og Bergsbruberga.

Strekningen er variert og passer for alle typer redskap, både flue, sluk, spinner og mark. Her bør de fleste fiskere kunne trives, så vel erfarne som nybegynnere, da strekningen for en stor del er meget lettfisket og lett tilgjengelig. Det er aldri langt å gå fra nærmeste parkeringsmulighet, som det finnes flere av langs hele valdet..

Men - med forbehold om laksefiskets uforutsigbarhet - vi anser at sjansen for fangst vil være rimelig god ved Stavne-Uv. Det er ikke mange vald i Rennebu som kan oppvise det antall lakser som er landet ved Stavne - Uv. Men dessverre, i likhet med mange andre vald i Rennebu som ikke har drevet kommersiell utleie i videre utstrekning, så er det til dels svært mangelfull fangststatistikk for valdet. Det arbeides imidlertid med å få skaffet til veie historiske tall som, som på tross av at de vil være ufullstendig, i alle fall vil gi en god indikasjon på at Stavne - Uv virkelig kan tilby alminnelig godt fiske.

Valdet er delt inn i tre soner.

Sone 1. Stamneshølen - ca. 1200 meter lang, der det for det meste tilbys fiske fra begge elvebredder, da med unntak av en kort strekning i øvre og nedre del av valdet. Sonen starter ca. 1,2 km oppstrøms Stamnesbrua. På vestsiden av elven er nedre grense mot Hoel Vald ca. 200 meter oppstrøms Stamnesbrua, mens den på østsiden (riksveisiden) avslutter mot sone 2 - "Tynnhølen" - ved tidligere nevnte bru.

Elveøra ved Vasetthølen omtrent midt på sone 1. Djupåra renner mot motsatt bredd, og standplassene ligger på rekke og rad nedover. Photo: K.O.MærkØvre del av sonen er relativt bred og uten større høler, og må betraktes som en "running pool" eller transportstrekning. Midtre del i området Vasethølen er godt egnet for fluefiske, særlig fra sørsiden. Her er elva relativt hurtigflytende med flere sikre standplasser på rekke og rad nedover. Nedre del er bredere, dypere og roligere og best egnet for sluk og markfiske.

En meget fornøyd Robert Saeman-Ischenko i solveggen på fiskehytta ved SU-1. Foto: K.O.MærkDen midtre delen av sone 1 fisker stort sett godt på lav til middels vannføring, mens den øvre og nedre delen kanskje er best på middels til høy vannføring. Sørsiden er best tilgjengelig i og med at vademulighetene er best fra denne siden. På nordsiden er det flere plasser som egner seg best for mark- og slukfiske. Laksen går inntil bredden på den nordlige siden, da djuprenna går her. Det jobbes med å rydde langs bredden for å bedre tilgjengeligheten også fra denne siden.

På sone 1 er det 1 gapahuk og 1 utedo på sørsiden. Det selges kun 4 kort pr. døgn på sone 1.

Øverste del av sone 2 - selve Tynnhølen er området rundt svingen der elva dreier mot nord. Elva Tynna har sitt utløp øverst til venstre i bildet. Foto: A. Hamstad.Sone 2. Tynnhølen - ca. 1100 meter lang med fiske kun fra østsiden (riksveisiden). Denne sonen starter nedstrøms Stamnesbrua, og svinger seg nordover mot Bergsbruhølen. Her er elva relativt hurtigflytende, og det finnes flere gode høler som passer for de fleste typer redskap.

Særlig selve "Tynnhølen" (navnet kommer av at den lille elva "Tynna" munner ut i nederste del av denne hølen) er kjent som en god fiskeplass, og det meste av sonen må betraktes som lettfisket. Sone 2 fisker stort sett godt på alle vannføringer. Ved selve Tynnhølen er det en enkel gapahuk og litt lenger ned, ved Hågåhølen, en større gapahuk og et utedo. Motfiske kan forekomme fra private vald med alle typer lovlig redskap. Det selges 5 kort pr. døgn på sone 2.

Bergbruhølen sett fra syd mot nord. Den fiskes fra østsiden - d.v.s. høyre side i bildet. Foto: A. HamstadSone 3. Bergsbruhølen - ca. 700 meter lang med fiske kun fra østsiden (riksveisiden). Dette er en godt kjent høl i Rennebu. Selve "Bergsbruhølen" ligger i en slak kurve mot nordøst, og djupåra/hølen ligger inn mot motsatt elvebredd. Peter Krarup Holst med laks fanget i Bergsbruhølen 2001. Foto: K.O.MærkDet er godt drag i elva i øvre og midtre del av denne sonen, men mot slutten vider den seg ut og blir relativ dyp og stilleflytende.

Bergsbruhølen må betegnes som meget lettfisket med alle typer redskap, og den fisker godt på stort sett alle vannføringer, men kanskje best på fra middels til liten elv. Det kan forekomme motfiske fra andre private vald. Det selges 3 kort pr. døgn på sone 3.

Alle tre soner kan leies eksklusivt (d.v.s. ved kjøp av alle kort) på ukebasis. Imidlertid blir kun 2 soner utleid samtidig, da det alltid skal være en sone til disposisjon for rettighethavernes eget fiske.

Se ledige kort under booking i hovedmenyen

Stavne Uv priser 

SONE
PERIODE
01.06. - 31.08
1
Pr. døgn / pers. (alle kort)
420,- ( 1.680,-)
Pr. uke / pers. (alle kort)
2.940,- (11.760,-)
Sone 1: Maks. 4 kort pr. døgn. Fiskes med alle typer redskap. Fiskes fra begge bredder. Priser er inkl. 25% m.v.a.
2
Pr. døgn / pers. (alle kort)
280,- ( 1.120,-)
Pr. uke / pers. (alle kort)

1.960,- (7.840,-)

Sone 2: Maks 5 kort pr. døgn. Alle typer redskap. Fiskes fra en elvebredd. Motfiske fra Hoel Vald. Priser er inkl. 25% m.v.a.
3
Pr. døgn / pers. (alle kort)
280,- ( 840,-)
Pr. uke / pers. (alle kort)
1.960,- (5.880,-)
Sone 3: Maks 3 kort pr. døgn. Alle typer redskap tillatt. Fiske fra en elvebredd. Motfiske fra Hoel Vald. Priser er inkl. 25% m.v.a.