7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Voll og Moan

Voll og Moan elveiarlag

Voll og Moan Elveiarlag kan tilby fiske på en ca. 2,5 km lang strekning fordelt på 2 soner. Valdet ligger på østsiden av Orkla like ved tettstedet Voll ca. 14 km nord for Berkåk og E-6. Det starter like nedfor Bergsbruberga, og avslutter ved utløpet av bekken Hurrunda like ved Rennebu Kirke. De 2 sonene valdet er delt inn i, er atskilt omtrent på midten av en strekning på ca. 300 meter der det kun forgår privat fiske.

Sone A er det kun solgt 5 kort pr. døgn. Voll & Moan sone B derimot har ingen begrensning på antall solgte kort. Både sone A og B fiskes med alle typer redskap, og begge soner må betraktes som gode allround-strekninger. Voll & Moan sone A ligger forøvrig på motsatt elvebredd i forhold til Rokkones Fellesfiske, og begge disse strekningene kan leies samlet.

Voll & Moan sone A ligger øverst på valdet, og er en ca. 1300 meter lang strekning som begynner et par hundre meter nedstrøms "flaskehalsen" der RV 700 presser seg forbi Bergsbruberga omtrent midt mellom Stamnan og Voll. Denne sonen har de samme hølene som Rokkones Fellesfiske, men starter og slutter noen hundre meter nedstrøms øvre og nedre grense for Rokkones.

"Hovenghølen" like til venstre for midten av bildet markerer starten på Voll & Moan sone A. Foto: A. HamstadValdet starter i nedre del av det vesle stryket som markerer slutten på Bergsbruhølen. Etter dette strykpartiet ender elva opp i "Hovenghølen" (fra vestsiden kalt "Norstugguhølen" eller "Rundhølen"). Dette er en allround-høl som gir utfordringer til så vel fluefiskeren, som sluk- og markfiskeren. Det er ikke så rent få fiskere som har lykkes med å lande laks i Hovenghølen, og dette er et sted som ofte "huser" stor laks.

Bildet er tatt like ned "Hovenghølen" og viser elva der den dreier mot vest i "Svingen" . Foto: Karl O. MærkFra "Hovenghølen" renner elva relativt hurtig nedover i et 40 - 50 meter bredt parti før den svinger mot nordvest i en slak bue. Her i "Svingen" (fra vestsiden kalt "Kongensøya") renner djupåra like ved land, og her er det er ikke behov for spesielt lange kast. Imidlertid er det en relativt bratt elvebredd som gjør det litt krevende å kaste med flue. Mulighetene for å vade er noe begrenset, særlig på middels til høy vannføring, men man har ingen problemer med å gå langs bredden. Her finnes flere gode standplasser for fisk, samt en "standplass" også for fiskere i form av en liten, trivelig gapahuk.

Arild Møllenhus med sin 1. laks fanget like utenfor gapahuken ved Rokkohølen på hans 1. forsøk som laksefisker. Foto: K.O.MærkEtter "Svingen" går elva over i et område som fra begge sider er kalt "Rokkohølen". Denne hølen starter omtrent midt mellom den øvre svingen mot nordvest, og den neste svingen mot nord, og avslutter ved nedre grense for sone A (et lite stykke ovenfor den første øya på bildet - klikk på bildet og få opp en forstørrelse). Øverst er Rokkohølen hurtigflytende med godt drag i vannet, men den går etter hvert over i et dypere og mer sakteflytende parti. Mot nedre grense er det imidlertid mer draget i vannet igjen, da hølen ender opp ovenfor brottkanten ned mot den private delen av valdet.

Rokkohølen har til alle tider vært kjent som en god fiskeplass, og det er den fortsatt. Men som de fleste andre fiskeplasser, så krever den at fiskeren er villig til å ofre en hvis fisketid i området før den er villig til å avgi sine hemmeligheter. Bl.a. er strømforholdene i Rokkohølen stedvis litt spesielle, men dette må kun ses på som en utfordring som er med på å gjøre fisket mer spennende.

Når det gjelder adkomst til sone A så er denne delen av valdet lett tilgjengelig fra RV- 700. Det er skiltet parkerings-plasser der det kun dreier som om en liten spasertur ned til elvebredden, samt at det fra midtre del av valdet går en tursti som fortsetter langs elven helt ned til nedre del av sone B.

Ved å klikke på den påfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort ved Voll & Moan sone A m.fl. via vårt online bookingsystem. Her kan du bestille fiskekort direkte hvis ønskelig.

Priser - Voll & Moan Sone A

Maks 5 kort pr. døgn. Alle typer redskap. Motfiske fra Rokkones Vald. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06. - 31.08.
Pr. døgn / pers.
240,-
Pr. uke / pers.
1.680,-

Når det gjelder overnatting i forbindelse med Voll & Moan Elveiarlags soner, så er det nærmeste husværet på den lille gården "Bakkin" på Voll, samt fra Bergtun Gård like oppstrøms valdet. Videre finnes det innkvartering ved Ramstad Gård på motsatt side av elven i forhold til Sone A, samt på Hoff , som kun ligger 4-500 meter fra nedre del av sone B. Det er også kort vei fra - kun 5-6 minutters biltur - fra en rekke andre overnattingstilbud i dalføret. Med andre ord; det vil normalt ikke være særlig vanskelig å skaffe seg tak over hodet

Voll & Moan sone B

Voll & Moan sone B sett fra øst - samme siden som det fiskes fra. Foto: A. HamstadSone B starter nedstrøms den private strekningen på valdet, ca. 300 meter nedenfor nedre grense for sone A. Sone B er ca. 1200 meter lang, og spenner over et meget spesielt, nærmets deltalignede område med flere større og mindre øyer sentrert rundt en sving der elva nesten "tar igjen seg selv". Sonen har som nevnt ingen begrensning på antall solgte kort, men må ikke på bakgrunn av dette betraktes som noen dårlig strekning. Heller tvert i mot. Denne delen av valdet er meget variert og byr på stekninger som er godt egnet for fluefiske, samt områder som i stor grad favoriserer sluk- og markfiske. Langs hele strekning går det en skiltet og ryddet sti langs bredden, men noen av fiskeplassene kan være krevende å nå frem til i og med at de ligger på noen av øyene. Adkomsten blir derfor avhengig av vannføring, og mulighetene for vading begrenses sterkt ved fra middels til høy vannstand.

Klikk på bildet og få opp en stor forstørrelse som viser hele Voll og Moan B. Øver og nedre grense er markert med røde streker. Foto. A. HamstadSærlig den øverste tredjedelen av sone B kan by på godt fluefiske. Her er elveløpet hurtigflytende, og det finnes standplasser for fisk på rekke og rad ned mot svingen ved "Kjillarøyain", der elva nærmest tverrvender mot vest. Fra denne svingen og nedover mot "Bresida" blir elva dyp og stilleflytende. Dette området passer nok best for sluk- spinner og markfiske. Like ovenfor "Kjerkbrua" svinger elva igjen ca. 90 grader mot nord, og særlig området like oppstrøms og nedstrøms brua er kjent som en god fiskeplass. Her bør også fluefiskeren kjenne sin besøkstid, og det kan være vel verdt å forsøke sent kveldsfiske i dette området da det ofte befinner seg sjøørret her, kanskje særlig nedenfor brua mot utløpet av bekken Hurrunda der nedre grense for sone B og Voll & Moan Elveiarlag går. Det forekommer motfiske med alle typer redskap fra private vald langs hele sone B.

Når det gjelder adkomst til sone B så er også denne grei, men man må nok i litt større grad ta beina fatt, enten ved å gå via nedre del av sone A, eller ved å parkere like ved Rennebu Kirke og følge turstien oppover langs elvebredden.

Priser 2010- Voll & Moan Sone B

Ingen begrensning på antall solgte kort pr. døgn. Alle typer redskap. Motfiske. Priser er inkl. 25% m.v.a.
Periode
01.06. - 31.08.
Pr. døgn / pers.
125,-
Pr. uke / pers.
875,-
Sesongkort
1.500,-